O SLIKANJU

Slikanje je moje drugo interesovanje, tematski često vezano za arhitekturu.

Polje istraživanja je drugačije, ovde prepuštam da stvoreni oblici kreiraju određeno raspoloženje, koje će biti preneto na dvodimenzionalnu površinu.

Najčešće teme su izgrađene forme arhitektonskog nasleđa u prirodnom ambijentu, čovek u odnosu na arhitekturu, ali i ljudska figura sa svojim pojavnim oblicima, raspoloženjima i pokretima.

Manifestacije vremenskih prilika i svetlo su takođe veoma prisutni u mojim slikama. Nepromenljivost arhitekture, naglašena promenljivošću vremenskih uticaja, mistične i dramatične situacije stvorene atmosferskim prilikama kao kontrast mirnim i čvrstim volumenima - to je ono što preovlađuje kao doživljeni prizor.

Tehnika koju najčešće koristim je uljani pastel, koja inače nije tako česta, a daje velike mogućnosti izražavanja i istraživanja. Slojevi boje nanošeni jedan preko drugog, utrljavanje i mestimično skidanje pojedinih nanosa daju efekat koji je vrlo blizak uljanim bojama.

U stilskom smislu, ovo slikanje nije moderno, niti avangardno. Ne istražuje nove tokove razvoja likovne forme i izražavanja, ali istražuje prostorne oblike i situacije koje proizilaze iz toga, kao i raspoloženje koje forma stvara. Po svom izrazu je verovatno najbliže iskustvima impresionizovanog realizma karakterističnog za treću deceniju dvadesetog veka, čijoj atmosferi sam, po svom afinitetu, veoma naklonjen.