O ENTERIJERU

Enterijer, inverzni prostor arhitektonskog objekta, nosi u sebi dimenzije koje sam istraživao i razrađivao u proteklih nekoliko godina. Materijali, boje, svetlo i detalji - to su polja novih istraživanja i izazova. Iako na prvi pogled lakši kao oblast delovanja, enterijer po svojoj projektantskoj kompleksnosti ne zaostaje za arhitekturom eksterijera. Ali, u odnosu na nju, sve forme su volumenski manje, suptilnije i prisnije, što ne znači da je problematika manje intelektualno zahtevna. Tu više dolazi do izražaja umetnički senzibilitet u činu stvaranja, kao i veština koordiniranja finih detalja. Markiranje centara i putanja u enterijerskim površinama su teme često obrađivane u mojim projektima.

Na moje opredeljenje naročito su, pored Bauhausa, uticala dva istorijska stila enterijera: Ampir i Art Deco.
Ampir je karakterističan po strogom klasičnom dizajnu koji je u kontrastu sa mekim, vazdušastim draperijama i svedenom ornamentikom koncentrisanom na fokusne tačke.
Art Deco je prepoznatljiv sa svojom oštrom geometrizovanom ornamentikom, stepenastim modelovanjem, ponekad i aerodinamičnim linijama. Ideja pobornika Art Deco-a je razvoj istorijskih stilskih pravaca, a ne raskid sa prošlošću.

To su izvori od kojih se kreću niti enterijera koje projektujem, provučeni kroz moderne prostore, nove materijale i savremeno osvetljenje.

Arhitektura i enterijer, dva pola iste problematike, naizmenično se smenjuju kao objekti moga rada. Nova iskustva iz jedne oblasti često se primene kao eksperiment u drugoj i obratno. Obe strane oblikovanog prostora, spolja i iznutra, nerazdvojivi su delovi izgrađene i promišljene forme, kojom se bavim više od decenije i po.

Linkovi:

K.F. Schinkel
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Schinkel

Art Deco
http://www.adsw.org/resource/websites.html \

Ampir
http:// www.metmuseum.org/toah/hd/empr/hd_empr.htm

C.N. Shultz
http://www.archinform.net/arch/3907.htm?ID=3843152ca80a4e5c6432debf42cd0c87 http://www.dictionaryofarthistorians.org/norbergschulzc.htm