Radna biografija

Goran Polovina je rođen 14.2.1965. godine u Beogradu.

Diplomirao je na beogradskom Arhitektonskom fakultetu 1991. godine ocenom 10 kod mentora prof. arh. Milana Lojanice.

Od 1992. godine radi kao projektant na poslovima izrade urbanističkih, idejnih i glavnih arhitektonskih projekata i enterijera. Pored projektovanja, bavi se i slikanjem, grafičkim dizajnom i ilustracijama.

Tokom 1996. je radio kao stručni saradnik na TV “Politici” u emisiji “Moj dom”.

U decembru 1997. je na vežbama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu održao predavanje “Odlike forme gradskih palata javne namene u Beogradu 1919 - 1941.”

U aprilu 2001. godine na istom fakultetu, u okviru kursa magistarskih studija umetnosti “Arhitektonsko urbanističko projektovanje” održao je predavanje “Oblikovanje arhitektonske forme u tranziciji”.

Magistrirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u septembru 2001. godine kod mentora akademika prof. arh. Milana Lojanice na temi “Tranzicija arhitektonske forme na primerima javnih zgrada Beograda”.

Godine 2003. dobio licencu za projektovanje od Inženjerske komore Srbije.

Godine 2012. doktorirao na Filozofskom fakultetu, odeljenju Istorije umetnosti, kod mentora profesora Aleksandra Kadijevića, na temi „Arhitektura klasicizma u Srbiji XIX i XX veka“.